گواهینامه SSL

Domain Validation (DV)

گواهینامه DV مناسب برای اشخاص حقیقی
مناسب برای وب سایت های شخصی و فروشگاه های کوچک
عدم نیاز به مدارک هویتی
قابل نصب برای یک دامنه
رمزنگاری ( تا 256 بایت)

Domain Validation (DV)

گواهینامه DV مناسب برای اشخاص حقیقی
ار نوع Wildcard و داری PCI scanning
مناسب برای وب سایت ها و فروشگاه های بزرگ
نصب برای یک دامنه و تمام ساب دامنه های آن
تحویل در کوتاه ترین زمان ممکن
عدم نیاز به مدارک هویتی
رمزنگاری ( تا 256 بایت)

Domain Validation (DV)

گواهینامه DV مناسب برای اشخاص حقیقی
قابل نصب بر روی 3 دامنه
مناسب برای وب سایت ها و فروشگاه های بزرگ
سازمان های غیر دولتی و دولتی
تحویل در کوتاه ترین زمان ممکن
عدم نیاز به مدارک هویتی
رمزنگاری ( تا 256 بایت)

برای افزودن تعداد دامنه بیشتر، سفارش خود را ثبت کنید و تعداد دامنه اضافه را تیکت کنید تا هزینه آن جداگانه اعمال شود.

Domain Validation (DV)

گواهینامه DV مناسب برای اشخاص حقیقی
مناسب برای وب سایت ها با آرمار کاربری متوسط
پشتیبانی از مروگرهای موبایل
تحویل در کوتاه ترین زمان ممکن
عدم نیاز به مدارک هویتی
رمزنگاری ( تا 256 بایت)

Organization Validation (OV)

گواهینامه OV برای سازمان و شرکت ها
مناسب برای وب سایت ها و فروشگاه های بزرگ
سازمان های غیر دولتی و دولتی
رمزنگاری ( تا 256 بایت)
نیاز به تایید مدارک

Extended Validation (EV)

گواهینامه EV مناسب برای شرکت و سازمان ها
مناسب برای وب سایت ها و فروشگاه های بزرگ
سازمان های غیر دولتی و دولتی
ظاهر شدن نوار سبز رنگ با درج نام کمپانی شما
نیاز به تایید مدارک
رمزنگاری از نوع SHA2 ,ECC

Domain Validation (DV)

گواهینامه DV مناسب برای اشخاص حقیقی
ار نوع Wildcard و داری PCI scanning
مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
فروشگاه ها، و سازمان های دولتی و غیر دولتی
نصب بر روی یک دامنه و تمام ساب دامنه های آن
تحویل در کوتاه ترین زمان ممکن
عدم نیاز به مدارک هویتی
رمزنگاری ( تا 256 بایت)

Extended Validation (EV)

گواهینامه EV مناسب برای شرکت و سازمان ها
قابل نصب بر روی 3 دامنه و تمام ساب دامنه ها
مناسب برای وب سایت ها و فروشگاه های بزرگ
سازمان های غیر دولتی و دولتی
ظاهر شدن نوار سبز رنگ با درج نام کمپانی شما
نیاز به تایید مدارک
رمزنگاری ( تا 256 بایت)
برای افزودن تعداد دامنه بیشتر، سفارش خود را ثبت کنید و تعداد دامنه اضافه را تیکت کنید تا هزینه آن جداگانه اعمال شود.